Superlavenergihuse

 U-værdier

Et passivhus er udført med en ekstremt velisoleret klimaskærm af hensyn til både energiforbrug og komfort-hensyn. Eliminering af kolde overflader, som kan give kuldestråling/træk, er et ”must” i passivhuse for at opnå høj komfort. Endvidere er eliminering af kolde overflader en afgørende forudsætning for at kunne lave huse uden et traditionelt varmesystem som fx radiatorer placeret under ”kolde” vinduer.Figur 1 og 2 viser forskellen i indvendige overfladetemperaturer mellem et ældre hus og et passivhus ved en udetemperatur på – 10 °C. I et passivhus er temperaturforskellen mellem de indvendige flader inklusiv vinduer meget lille, hvormed kuldestrålingen er stærkt begrænset. I det ældre hus er der stor temperaturforskel, hvilket medfører kuldestråling.tabel-u
koldtrum

Figur 1: Indvendige overflade temp-eraturer i ældre hus ved udetemperatur = -10 °C.Rumtemperatur = 22 °C (kilde: Helmut Krapmeier)

varmtrum

Figur 2: Indvendige overfladetemp- eraturer i et passivhus ved udetemp-eratur = -10 °C. Rumtemperatur = 22 °C (kilde: Helmut Krapmeier)

Translate »