Superlavenergihuse

17 Køling

  • Effekten af at køle indtagsventilationsluften ved at føre den gennem en jordkanal, eller ved at køle den med brinen fra jordslanger er begrænset og kan ikke redde et ” alt for varmt hus”. Naturlig ventilation og solafskærmning er de basale midler til bibringelse af acceptable rumtemperaturer.
  • Temperering af indtagsluften i en jordkanal eller ved brinen fra jordslanger medvirker til at mindske behovet for afrimning/afising af ventilationsvarmeveksleren.
  • Ønsker man at temperere sin luft, brug som førstevalg brinen fra jordslanger, idet denne løsning er sikker.  Ved brug af jordkanal skal man have stor opmærksomhed på korrekt udførelse for at eliminere risiko for forurening af friskluften.
  • Køling via konstruktionerne, typisk gulvet, kan med fordel udføres. Gulvkøling kan give meget store køleeffekter. På nuværende tidspunkt findes kun få systemer på markedet.
  • Gulvkølingen kan benytte de eksisterende gulvvarmeslanger, men kan også etableres via separate slanger.
  • For at undgå for store lodrette temperaturgradienter, begræns forskel i gulvtemperatur og rumtemperatur til max ca. 3 grader (gulv må ikke blive for koldt).
  • Maksimal specifik køleeffekt ligger på ca. 20 W/m2 gulvflade. Større specifikke effekter kan opnås men på bekostning af risiko for ringere komfort (kolde gulve).
  • Gulve med klinker føles ”koldere” end f.eks. trægulve; vær derfor varsom med for kraftig køling på klinkegulve.
  • Man skal sikre sig imod kondens på gulvet (der må ikke være zoner på gulvet som når en så lav temperatur, at der er fare for kondens).
image028
Kilde: www.sole-ewt.de/
Retur     Forrige     Næste

Translate »