Superlavenergihuse

18 Projektgennemførelse
Handling: Aktion: Hvornår:
Kvalitetssikring af projekt Forudsætninger, beregninger, bygbarhed, arbejdsmiljø mv. kontrolleres og projektet revideres med dokumentation af revisioner. Løbende i hele projekteringsperioden. Fejl bør opdages på et tidligt tidspunkt, da det kan være umuligt eller svært at korrigere fejlen senere.
Overdragelse af projekt Ved projektoverdragelse til entreprenør identificeres kritiske tidspunkter og processer og det aftales, hvordan disse overkommes.Der bør udpeges en eller flere som ansvarlige. Inden byggeriet påbegyndes.
Egenkontrol Entreprenøren kontrollerer og dokumenterer at byggematerialer er i overensstemmelse med projektmaterialet. Indbygningen kontrolleres og alt dokumenteres. Løbende i hele byggeperioden. Processer kontrolleres ved opstart, midtvejs og slutkontroleres.
Tilsyn Entreprenørens egenkontrol gennemgås. Tilsyn med leverede materialer, arbejdsgange, indbygning. Flere gange i byggeperioden. Der udarbejdes ved projekteringen en tilsynsplan som tilsigter størst værdi af tilsynet.
Afprøvninger Kan omfatte bl.a. blowerdoorundersøgelse og trykprøvning af installationer, funktionskontrol af teknik. Så tidligt som muligt, så fejl kan rettes op med minimale konsekvenser.
Idriftsætning Indregulering, indstilling og afprøvning gennemføres og dokumenteres. Udføres inden mangelgennemgang.
Mangelgennemgang Bygherren og entreprenøren gennemgå i fællesskab byggeriet og dokumentationen. Udføres inden aflevering til bygherren.
Ibrugtagning Brugeren af bygningen instrueres om betydningen af adfærd,  brug af husets tekniske udstyr samt nødvendig vedligehold og service. Gennemgangen bør sammenfattes i en protokol. Når brugeren er kommet på plads i bygningen.
Målinger Der kan foretages målinger for at sikre at byggeriet er udført korrekt og at idriftsætning og ibrugtagning er gennemført til tilfredsstilenden. Afhængigt af typen af målinger kan disse udføres straks efter ibrugtagningen, mens f.eks. måling af energiforbrug bør afvente at huset er endeligt udtørret.
image029
Kilde: www.byggeevaluering.dk

Retur     Forrige     Næste

Translate »