Superlavenergihuse

PH kriterier

I forbindelse med det europæiske projekt ”Promotion of European passive houses” er det vedtaget at definere et passivhus efter flg. definition:For breddegrader mellem 40° – 60° nordlig bredde, og under forudsætninger specificeret i PHPP beregningsmodellen er:

 • det totale energibehov til rumopvarmning begrænset til 15 kWh/m² boligareal pr. år eller det maksimale effektbehov til rumopvarmning begrænset til 10 W/m² (sidstnævnte kriterie er indført som en valgfri mulighed i efteråret 2009)
 • det totale primære energi forbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning/køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys mv. begrænset til 120 kWh/m² boligareal.
 • husets lufttæthed målt ved blowerdoortest  n50 <  0.6 h-1

Ovenstående kriterier gælder for boliger. For andre bygninger sePHIs hjemmeside.Med hensyn til energibehovet til rumopvarmning skal det bemærkes:

 • at rumvarmebehovet er relateret til det indvendige gulvareal (i Be06 bruges etageareal baseret på udvendige dimensioner)[1].
 • at varme fra personer og udstyr sættes i 1-familiehuse til 2.1 W/m2 (indvendigt areal). I Be06 benyttes 5 W/m2 (udvendigt areal)[1]. Det lave gratisvarmetilskud på 2.1 W/m2 skyldes især at passivhuse er udstyrede med meget energieffektive apparater, der kun afgiver en begrænset varmemængde.
 • at det ikke er tilladt at nå de 15 kWh/m² ved hjælp af produceret varme f. eks. fra et solvarmeanlæg. Derimod kan det primære energibehov godt nedsættes ved hjælp af solvarme, men ikke ved hjælp af el fra solceller.
 • at de 120 kWh/m² i primær energi er fremkommet ud fra en konverteringsfaktor 2,6 (ændret fra 2,7 i efteråret 2009) mellem elforbrug og primært energiforbrug til produktion af el. I Danmark bruger vi i forbindelse med bygningsreglementet en faktor på 2,5.

Stærke anbefalinger
Udover de nævnte krav til energiforbrug samt lufttæthed, er der en række anbefalinger, som går igen ved design af passivhuse:

 • U-værdi for vægge, gulve og lofter ≤ 0.15 W/m2*K (for fritstående danske huse skal U-værdien ligge på ca. 0.08-0.10 W/m2*K for at opfylde PH-kravet på 15 kWh/m2)
 • U-værdi for monteret vindue (total U-værdi inkl. linietab) ? 0.85 W/m2*K
 • g-værdi for glas i vinduer ≥ 0.5
 • Varmeveksler med ή ≥ 0.75 samt elforbrug ≤ 0,4 Wh/m³ luftvolumen
 • Minimer tab fra varmtvandsforsyning inkl. tab i varmtvandsrør
 • Vælg det mest energi-effektive udstyr til husholdning

[1] En beregning af rumvarmebehovet med f.eks. Be06 og danske forudsætninger giver således et forkert resultat i forhold til PH kriteriet. Se mere i artiklen: “Hvad er et dansk passivhus?” 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
 anke3
Translate »