Superlavenergihuse

16 Installationer

  • Ved dimensionering af varmegivere bør det overvejes om besparelsen ved at dimensionere til grænsen er en god ide, særligt når varmekilden har overkapacitet. Der kan opnås større fleksibilitet ved ønske om højere rumtemperatur og ved ønske om kortvarigt at hæve temperaturen.
  • Cirkulation af varmt brugsvand medfører øget energiforbrug og forøget varmebelastning om sommeren og bør undgås ved planlægning af teknikrumsplacering eller evt. ved brug af mindre rørdimensioner til kritiske tapsteder.
  • Pas på støj fra installationer. I lavenergihuse er baggrundsstøjen ofte lav og støj bliver derved mere hørbar.
  • Større akumuleringstanke for solvarme og bioovne kan, selvom de er velisolerede, afgive en væsentlig effekt til opstillingsrummet typisk 150-200W. Varmeafgivelsen kan medvirke til varmeproblemer om sommeren.
  • Invertere for solcelle anlæg bør om muligt placeres uden for klimaskærmen, da både støj fra køleblæser og varmeafgivelse er et problem i forhold til indeklimaet. Varmeafgivelsen fra en inverter kan ved et 6 kWp anlæg typisk ligge på 100-300W.
image027
Kilde: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, AKKP 36.

Retur     Forrige     Næste

Translate »