Superlavenergihuse

Effektbehov

 

Passivhuse er mest kendt for kravet om et årligt varmebehov ≤ 15 kWh/m².

Varmebehovet på 15 kWh/m² er dog en afledt størrelse af boligens effektbehov, som skal være så lavt, at opvarmning kan udføres udelukkende via luftskiftet i boligen. Det vil sige, at opvarmningen kan foretages via en eftervarmeflade i ventilationsanlægget.

For at dette kan lade sig gøre, må det dimensionerende varmetab i passivhuse ikke overstige 10 W/m². Effektkriteriet på 10 W/m² bygger på et kontrolleret luftskifte på 0.4 h-1(af komforthensyn) samt en temperaturstigning på indblæsningsluften på 30 grader (vælges et større luftskifte end 0.4 h-1, kan der overføres større effekt end 10 W/m². Et stort luftskifte kan dog medføre tør luft med gener for husets beboere).

Nedenfor er vist den matematiske udledning af passivhus-effektkriteriet på 10 W/m².

Udledning af grundlæggende passivhus-effekt kriterie:
Friskluft ud fra komforthensyn: V ≈ 1 m3/(h*m2 gulvareal)
Max temperatur i lufttilførsel: t < 50 C  (for at undgå lugtgener)
dt = 30 K; max  effekt: P = 1 m3/(h*m2)*0.33 Wh/K*m3)*30 K
P = 10 W/(m2 gulvareal)


222-ef1

Translate »