Superlavenergihuse

Hvordan er det at bo i?

En af fordommene om lavenergihuse er at de er for tætte og indelukkede at bo i. Dette gælder ikke for passiv huse. Her ventileres der altid til en behagelig luftkvalitet.I det hele taget er der blandt beboere udbredt enighed om at indeklimaet er en af attraktionerne ved at bo i et passiv hus. Da vægge og vinduer er så velisolerede er der ingen kolde flader og derfor ikke træk. På grund af ventilationsanlægget er luftkvaliteten altid god, og i den store del af året, hvor der ikke er behov for at tilføre varme til huset er der naturligvis ingen restriktioner med hensyn til at holde vinduer og døre åbne, som man har lyst til.Det eneste der måske for nogen kan føles som en ulempe , er at det energimæssigt vil være en bagdel at sove i kolde soveværelser om vinteren. Det kan godt lade sig gøre, men når nu ventilationen er i orden, hvorfor så ikke droppe den tunge vinterdyne og sove i samme temperatur, som man er vant til om sommeren?
PICT0040
Translate »