Superlavenergihuse

Årligt varmebehov

Det årlige rumvarmebehov i et passivhus må ikke overstige 15 kWh/m² indvendigt boligareal (se detaljeret beskrivelse).Rumvarmebehovet beregnes v.h.a beregningsprogrammet PHPP, som er udviklet af Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland. (Beregningsresultatet med PHPP er ikke det samme som beregnes med f.eks. Be06 med danske forudsætninger – se evt. artikel).Der er udført et stort antal målinger på passivhuse for at.dokumentere det lave rumvarmebehov samt præcisionen af PHPP. Et af de mest kendte PH-projekter er Kronsberg projektet i Hannover, hvor i alt 32 rækkehuse blev opført i 1998. Rækkehusene (figur 1) har indvendigt boligareal mellem 75 og 120 m².
I perioden 1999-2002 blev der foretaget detaljerede målinger af rumvarmebehovet i samtlige boliger. Figur 2 viser måleresultater for samtlige huse i fyringsperioden 2001-2002 (de grå søjler).Husene har et beregnet rumvarmebehov på 11.8 kWh/m². Halvdelen af husene har et målt rumvarmebehov lavere end 11.8 kWh/m². De resterende huse har et rumvarmebehov højere end 11.8 kWh/m², som bl.a. skyldes højere rumtemperatur end forudsat i beregningerne.For samtlige huse haves et gennemsnitligt rumvarmebehov på 12.8 kWh/m² i perioden 2001-2002. For de to øvrige fyringsperioder ses det gennemsnitlige målte rumvarmebehov for de 32 boliger.
kronsberg1

Figur 1: Kronsberg projektet – i alt 32 rækkehuse. Solfangere til varmt vand anes på taget

kronsberg2
Figur 2: Kronsberg projektet – beregnet og målt rumvarmebehov.
Translate »