Superlavenergihuse

Lufttæthed

Lufttætheden er helt afgørende i et passivhus. Husets lufttæthed målt ved en blower doortest med et tryk på 50 Pa, skal overholde følgende: n50 < 0.6 h-1.En lufttæthed på: n50 = 0.6 h-1 svarer til et luftskifte = 0.38 l/sek*m² indvendigt areal ved en loftshøjde på 2.3 m. Omregnes n50 i stedet til etagearealet, som i BR 2006, svarer et luftskifte på n50 = 0.6 h-1 til ca. 0.32 l/sek*m² etageareal.Nye danske huse må jf. BR 2006 ikke have et luftskifte over 1.5 l/sek*m² etageareal ved 50 Pa. Til sammenligning er kravene til tæthed i eksempelvis svenske huse markant højere. Her er kravet 0.8 l/sek*m² indvendigt areal ved 50 Pa.Figur 1 viser resultater af trykprøvningen af 32 passivhus-rækkehuse i Hannover (Kronsberg). Trykprøvningen for husene viste i middel et resultat på 0.29 h-1.
PICT0085
Blowerdoortest

tryktests

Translate »