Superlavenergihuse

Primær energi

For et passivhus må det totale primære energi forbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning/køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys mv. ikke overstige 120 kWh/m² boligareal.Det skal bemærkes, at de 120 kWh/m² i primær energi er fremkommet ud fra en konverteringsfaktor 2,7 mellem elforbrug og primært energiforbrug til produktion af el. I Danmark bruger vi i forbindelse med bygningsreglementet en faktor på 2,5. Man er i passivhus definitionen åben over for, at man i de forskellige lande benytter forskellige konverteringsfaktorer.

Omkring beregning af primært energiforbrug skal det bemærkes, at strøm fra solceller ikke indgår i beregningen af primært energiforbrug, men istedet som en selvstændig værdi benævnt som ”besparelse i primær energi”. Dette sikrer at husets energiforbrugende udstyr skal være af ypperste kvalitet. Dvs. man kan ikke opveje energimæssigt dårligt udstyr ved at installere et stort solcelleanlæg.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Translate »